Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • downfall
    Chắc chắn mấy thằng điêu dân đã tráo gạo thật lấy gạo giả, rồi dở trò đốt điếc các kiểu đổ vạ cho cán bộ đây mà.
  • dreamy_sailor
    vụ cứu trợ có ăn chặn với tráo hàng ai chả biết. Không giải quyết lại đổ cho vịt tân