Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • cutataxoa
    Đã như thế thì sửa Luật luôn cho nó phù hợp. Đang họp Quốc Hội kìa, anh Hồng Hà đề xuất sửa luôn và ngay, cắn rồi còn sợ gì nữa??
  • chidat
    Có biết cái gì về quy chuẩn đâu lúc ấy còn đang mải mấy trăm nghìn tỉ củ cơ