Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • KaZaT
    Thế nên em đã phải bỏ thêm vài chục để lấy i10 nhập Ấn.
  • henryford
    Nhìn số xe trên 1,000 dân mà phát chán, thế mà suốt ngày ra rả là hạn chế gia tăng phương tiện giao thông cá nhân, bắt dân dùng xe máy đế khi nào ko biết
  • dvq
    giá thì cao mà chất lượng ko ra gì ... trên đời có nhiều nghịch lý , người dân nước nghèo dùng cùng 1 sp giá cao hơn nước giàu, chất lượng kém hơn nhiều ...