Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • Leo222
    đuổi thẳng cổ ???? để cho đi hại con người khác àh, mình giao ngay cho công an, cho tý tiền cho đánh bỏ bu
  • sir_subtle
    Đệch. Lại còn bắt gặp n lần. 1 lần thôi đủ vả vỡ mồm con giúp vc và đuổi thẳng cổ rồi chứ.