Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • KiuPit
  @thl Cái nôi sản sinh ra nền văn hóa cả châu á mà , thường thì những "cái nôi" nó rất bảo thủ vì nó quá đồ sộ , lắm giáo phái và tư tưởng hủ tục ăn sâu vào rất nhiều thế hệ .
  Bạn đọc quyển Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ bạn sẽ thấy nó phân chia giai cấp khủng khiếp thế nào . Người sinh ra làm nô tì thì mặc định dòng máu đó đời đời kiếp kiếp làm nô tì .
  Bạn cảm giác VN mới có vài trăm năm ảnh hưởng TQ mà đã rất khó bỏ văn hóa ảnh hưởng rồi huống hồ cả vài ngàn năm !
 • THL
  Nếu tính ra thì những ông nghị sĩ cũng đóng vai trò lập pháp nhỉ, thế mà công khai đứng trên đầu pháp luật như vậy.
  Ấn Độ đúng là đầy mâu thuẫn, kinh tế thì ngày càng phát triển mà xã hội vẫn cứ bị trì trệ bởi những người đứng đầu.
  • KiuPit
   @thl Cái nôi sản sinh ra nền văn hóa cả châu á mà , thường thì những "cái nôi" nó rất bảo thủ vì nó quá đồ sộ , lắm giáo phái và tư tưởng hủ tục ăn sâu vào rất nhiều thế hệ .
   Bạn đọc quyển Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ bạn sẽ thấy nó phân chia giai cấp khủng khiếp thế nào . Người sinh ra làm nô tì thì mặc định dòng máu đó đời đời kiếp kiếp làm nô tì .
   Bạn cảm giác VN mới có vài trăm năm ảnh hưởng TQ mà đã rất khó bỏ văn hóa ảnh hưởng rồi huống hồ cả vài ngàn năm !
  • Jennyhp
   @kiupit Cái gì cũng có cái lợi cái hại. Như Sài gòn sẽ có cái nhìn thoáng, dễ chấp nhận sự thay đổi và khác biệt. Nhưng HN có gốc rễ nên vẫn giữ nhiều nét truyền thống hơn
 • thiendv
  Nếu sự thật xã hội Ấn Độ như trong các phim đang chiếu trên truyền hình thì nó thực sự là đáng kinh tởm.