Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • iamdung
    Bác @cuong205a có đề xuất gì ko?
  • ohisee
    Ở trường đại học, anh ta là bạn cùng phòng của Mark Zuckerberg, người nổi tiếng nhất của các nhà đồng sáng lập, anh ta đã giúp lập trình và viết mã đầu tiên của trang web và đã hoạt động như người đại diện => nghe có vẻ nhiều thuyết âm mưu
  • chaududan
    Thím Cook, người hường hoá ios và cho ra đời iphone hồng