Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • tfmn00
    phí phạm quá, thay vào đó xây cho cái tượng đài cho bà con tới ngắm là khỏe liền, khỏi cần bsi thuốc than cho tốn kém.
  • CD22
    trong khi đó bệnh viện của mình chỉ cần 100 tỉ để xây cơ sở mới mà không có....
  • quannh-uet
    Em làm gần bên cái bệnh viện Việt Mỹ, đất vàng nghìn tỉ mà cũng xây xong đắp chiếu, nhìn rõ xót