Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • sosk
    Hãy bắt đầu ăn, nằm, ngủ… với người tiêu dùng. Hãy hiểu người tiêu dùng là ai? 

    có ai từng ăn ngủ cùng người tiêu dùng rồi nào?