7 Bình luận
  • chuberong102
    Nhìn bale dưới con mắt 1 thằng dâm loàn nên không thấy nhiều ý nghĩa nghệ thuật cho lắm. Nói thật là giờ tư duy chỉ còn sự dâm loàn nên sự trong sáng nó mất hết cả, rõ chán
Website liên kết