Trở lên trên
Viết bình luận15 Bình luận
  • sir_subtle
    Tưởng ngu vậy chỉ có trong rừng hay bên TQ. K ngờ giữa thủ đô cũng có.