Trở lên trên
Viết bình luận14 Bình luận
  • TanNg
    @wasamala Lành có khi mua bức tranh của Mapi giá 20 tỷ, xong Mapu đưa lại Lành 19,9 tỷ. Xong treo lên quán Sky, công bố rầm rộ. Khách tới xem và ăn tôm đủ bủ 0.1 tỷ