Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • HuyThai
    Chia tay là tại ổng ngủ có 4 tiếng/ngày chứ ổng ngủ suốt ngày có khi đã không chia tay
  • tutuxinhxich
    Kết thúc buổi phỏng vấn, Elon Musk có hỏi phóng viên của Rolling Stone: “Anh nghĩ tôi nên hẹn hò với ai bây giờ? Thật khó cho tôi để có thể hẹn hò với một ai đó”.


    Gợi ý đến thế này mà pvien ko hiểu ) Let's try something new