Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
 • vnn95
  Đọc còm thấy quần hùng tụ hội bức xúc quá!
 • downfall
  Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà của UBND TP Hà Nội giai đoạn 2002-2014 


  Dự là lại có mấy bác sắp mất phiếu bé ngoan
 • PythonGable
  38 trong tổng số 204 dự án trên địa bàn Hà Nội đã bị thanh tra. 
  6000 tỷ.
  đã hè!!