Trở lên trên
Viết bình luận14 Bình luận
  • signoreV
    Chi phí treo logo 4.0 ở các phòng ban của bộ à?
  • pho_bo_nd
    Và những người thậm chí không biết gõ tiếng việt trên máy tính đang gào mồm hô hào 4.0, lúc nào cũng tự hào đi tắt đón đầu nhưng cuối cùng là đi lạc, cứ luôn phải cố gắng để quá độ, chưa học bò đã lo học chạy thì thử hỏi có bên vững được không nhỉ?