Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Dao_Cham
    Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P3)
    Mỗi cuộc họp cần có những cuộc thảo luận để giải quyết các vấn đề tồn tại đã đề ra. Hôm nay Aroma – Tiếng anh cho người đi làm sẽ cùng bạn học về cách thảo luận các vấn đề trong cuộc họp có sử dụng tiếng anh chuyên ngành thương mại. Bạn hãy cùng xem “Mẫu câu dùng trong cuộc họp – Tiếng anh thương mại (P3)” nhé!
    https://goo.gl/1M7Qrq