Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • Dao_Cham
    30 từ vựng tiếng anh về thương lượng giá trong xuất nhập khẩu
    Sau khi đã học “Tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu – Tình huống chào hàng (P2)”, bạn cũng biết rằng: Nếu khách hàng cảm thấy ưng ý về chất lượng của sản phẩm, họ sẽ thực hiện hỏi giá và thương lượng cụ thể. Đó chính là lúc bạn cần sử dụng “30 từ vựng tiếng anh về thương lượng giá trong xuất nhập khẩu” đấy. Nào bạn hãy cùng xem và tìm hiểu các từ vựng tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu này nhé!
    https://goo.gl/BBsBFS