2 Bình luận
  • VTV
    Đọc còm trên BBC Vietnamese thì 90% là lôi chính trị vào, rồi phân biệt chủng tộc và cuối cùng là xúc phạm nhân phẩm nhau, nẫu hết cả mề.
Website liên kết