Trở lên trên
Viết bình luận15 Bình luận
  • Duy_Truong
    Mình sống rất cởi mở với tất cả anh em chứ không riêng anh Trung 

    Méo phải dạng vừa vừa rồi!
  • bogo
    Tôi đề nghị Đảng nên cấm tất cả các Đảng viên ko được phát biểu trước báo chí.... còn đc miếng nào hay miếng nấy. Phát biểu ng* như mẹ con bê