Trở lên trên
Viết bình luận21 Bình luận
  • signoreV
    Ngôn ngữ của các tủ lạnh thật là phong phú và vi diệu
  • htaingerr
    Mức thấp nhất có thể là mức nào vậy ta, ví dụ đưa ra 3 phương án tăng 100%, 100,2% và 100,3% thì mình chọn mức 100% là mức thấp nhất là y ý luôn á hả
  • Duy_Truong
    @htaingerr Cố tí nữa là có thể làm trợ lý thủ t rồi.