Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • valynin
    Mấy năm trước họ đã thảo luận vấn đề cắt giảm chi tiêu công, cắt giảm công chức, chức danh... và kết quả năm nào cũng không những không giảm mà còn tăng.