7 Bình luận
  • tran_tien
    Đại ca Chấn Phong hát bài này nhẹ nhàng dễ cảm hơn, anh bên trên hát nghe nặng nề quá.
Website liên kết