Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
 • film
  Apple copy tính năng của LG rồi, con G4 của mình trước cũng như có sự sống và tự định đoạt xem nó muốn gì, đang dùng bình thường, một hôm chắc nó thấy mệt và không muốn làm việc... thế là từ đó không bao giờ bật nó lên được nữa...
 • film
  Apple copy tính năng của LG rồi, con G4 của mình trước cũng như có sự sống và tự định đoạt xem nó muốn gì, đang dùng bình thường, một hôm chắc nó thấy mệt và không muốn làm việc... thế là từ đó không bao giờ bật nó lên được nữa...
 • dangkimetqua
  Loạn cảm ứng thôi mà đây là tính năng đấy.
 • lapvuabai
  Chắc con AI nào đó đã xâm nhập vào iPhone X và nó đang học cách sử dụng điện thoại ấy mà :V
 • luanth
  AI ghê thật, điẹn thoại có thể tự xài nó luôn
 • namwest
  tưởng gì, con 6plus của em đang hỏng cảm ứng đây. mở khóa lên là bấm loạn xạ luôn.