Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • thatkhang
    Lúc thì ghi 2.24 triệu cổ phiếu, lúc ghi 2.24 tỷ cổ phiếu. Duyệt bài đăng bên CafeF ẩu nhỉ? Giống Tinhte