Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
 • trankhoan
  Có phải đây là thông điệp TT Trump muốn nhằm tới :
  " Trưng Trắc,Trưng Nhị là đàn bà hô một tiếng...cùng 65 thành đều hưởng ứng việc dựng nước xưng Vương dễ như trở bàn tay...tiếc rằng nối sau họ Triệu cho đến trước họ Ngô khoảng hơn ngàn năm,bọn đàn ông chỉ cúi đầu làm tôi tớ cho phương Bắc há chẳng xấu hổ với chị em họ Trưng là đàn bà hay sao?"
  (Lê Văn Hưu - Đại Việt sử ký toàn thư)
  ""Hai bà Trưng thuộc phái quần thoa thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa chấn động cả triều đình Hán.Dẫu rằng thế lực cô đơn không gặp thời thế nhưng cũng phấn khởi lòng người,lưu danh sử sách.Kìa những bọn nam tử mày râu mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác chẳng những mặt dầy thẹn chết lắm?"
  Vua Tự Đức -Khâm định Việt sử Thông giám cương mục)
  • sosk
   @trankhoan đợt trước "quần thoa" dẫn khách cho cá ăn bị chê nhiều quá nên lần này chả cho ra tiếp ai cả
 • thinker
  Sau bà Trưng còn có bà Triệu. Thời đó chị em ăn gì mà máu thế.
  • ohisee
   @thinker mẫu hệ. Mà giờ chị em cũng 2 kiểu. Một là rất nhát, hai là rất máu. Chị em làm gì cũng hơi quá
 • vt57vt571
  Ngày giỗ của 2 bà Trưng trở thành ngày lễ lớn nhất của phụ nữ Việt Nam là 1 điều cần thiết.
 • Tuyen_enters
  Giờ chúng ta có Bà Tám