Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • kekin
    Đã tải và hài lòng với kết quả, lại còn sử dụng được trên tất cả các phần mềm chat khác. f*** Apple, làm cái tính năng dễ ẹc mà bày đặt lấy làm key selling point lừa người mua. Chỉ có gà mới mắc lừa nhé.
    • THL
      @kekin không dám dễ ẹt, nhưng dự đoán là năm sau sẽ nở rộ trên các đt Tàu, bằng cách này hay cách khác.