Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • vudinhnguyen
    No matter how good you are at something, there's always an Asian kid better than you.
  • mr_bear
    Nói gì nói, cái độ tuổi sáng tạo nhất là lứa tuổi 10 mấy 20, ai làm trong ngành chắc cũng từng cảm nhận được