Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
 • to_hieu
  Chiến dịch làm trong sạch quần chúng nhân dân.
 • TKM
  Bổ nhiệm lại PGĐ, Sở (khanh/sk) đánh nhau ở quán karao, ke (kin) bị giáng chức.
 • SeineRiver2
  Câu này sai về mặt ngữ pháp

  "Bổ nhiệm lại blah blah"

  Để đúng ngữ pháp, phần blah blah phải là danh từ hoặc cụm từ có tính chất như danh từ, ví dụ "anh A", "ông B chồng bà C", v..v.

  "giám đốc sở đánh nhau ở quán karaoke bị giáng chức" là 1 câu ghép nhân quả, không thể dùng như 1 cụm danh từ

  Cách chửa cho đúng
  Bổ nhiệm lại phó giám đốc sở đánh nhau ở quán karaoke, người đã bị giáng chức
  Bổ nhiệm lại phó giám đốc sở, người đánh nhau ở quán karaoke bị giáng chức