Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
 • sosk
  Klq, đến Tuổi trẻ mà cũng viết là "khắc khe" thì ...
 • lylienket
  Các anh lớn như vậy và nhiệm vụ của chúng ta tập trung vào chuyên môn, làm ăn và xây dựng thôi.
  • dominhquan
   @lylienket Đô đốc Nelson nói “Nước Anh mong muốn mỗi người sẽ làm tròn bổn phận của mình”. Ai cũng làm tốt việc của mình thì tự nhiên XH sẽ trở nên tốt thôi.
  • lylienket
   @dominhquan Đúng bác ah, dù thế nào cũng nên lạc quan, tập trung vào việc làm ăn kinh tế-->khá hơn thì tự khắc sẽ đỡ hèn hơn; mong rằng những kiến tạo mới trong những năm tới sẽ phát huy tác dụng.
  • dominhquan
   @lylienket : Trong quả hồi ký của Lee Myung Bak (Tổng thống của Hàn Quốc) là điển hình của làm ăn kinh tế để thoát hèn rồi đến năm 50 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp chính trị (em đọc xong thấy có động lực hơn).
  • ohisee
   @dominhquan giá ai cũng nghĩ thế ngay từ lúc Pháp đô hộ
  • dominhquan
   @ohisee : Ở hành tin Namex làm gì có ai nghĩ thế. Lúc ấy chỉ mong gom vàng của tư sản rồi phủi công thôi bác ạ.
 • karu88
  Trung Quốc sẽ mua máy bay của hãng Boeing và nhập xe của Hãng Tesla 

  Elon Musk lần này có đi theo không nhỉ