Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • kedienro
    Giờ bọn thuế đã là ông nội của doanh nghiệp rồi. Giờ muốn cho tụi nó thành ông tổ luôn à?