Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • Xa_co_ta_ra
    Ôi, bé cá của tôi. Thế là bé lại được phóng thích về đại dương à?
  • saigonese
    hợp lý là phạt cả 2, kêu trẻ con là hơi nhảm, đã phẫu thuật tm , rút sụn ra mà vẫn còn cố bơm cái môi hôm chung kết thì cũng là đứa trẻ hư cần phải phạt. còn BTC thì khỏi nói rồi, sai từ A--->Z
  • shvthn
    Không cấp phép BTC này nó lập BTC khác, cái cần là phải xử lý rượu thay vì đập vỡ bình.