Trở lên trên
Viết bình luận8 Bình luận
  • to_hieu
    Cách mà Amazon hay Alibaba họ làm là không bao giờ chịu bó buộc vào mảng kinh doanh cốt lõi. Họ luôn tạo xu hướng cho thế giới thì không thể kết thúc.