Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • htaingerr
    Lũ mất dạy, xã thủy điện xong nói lũ dâng trở lại, lũ bay làm như dân ngu lắm, không phân biệt được lũ với lũ bay hả.
  • MadeInUSA
    Chỉ đạo là giờ lều báo k nói xả lũ nữa.....và đa phần thủy điện là của nhà nước....nói xả lũ khác nào nói nhà nước giết dân