Trở lên trên
Viết bình luận11 Bình luận
  • ohisee
    Em éo nào ở Ít ra en mà chả là cựu quân nhân. Trừ khi trốn lính