Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • sir_subtle
    Đắng. Ông này k biết làmj mà kém vậy ) già đầu rồi ra đg làm vc kiểu này. Phải cho mấy t đàn em vô danh ra lamc việc mới đúng bài.
  • NguyenKH
    Anh Vũ nói đúng đấy chứ các cụ, đố cụ nào kinh doanh tốt lại mà không biết khôn ngoan, chào hỏi cán bộ địa phương.