Trở lên trên
Viết bình luận13 Bình luận
  • Nhanai
    Luôn đặt ra các mục tiêu để thử thách các giới hạn của bản thân là một nguyên tắc thành công trong Võ Thuật của ...... Lý Tiểu Long. Và cuối cùng họ Lý đã không may chết sớm.
  • chaududan
    Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có trả nợ được các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công của các cháu
  • signoreV
    .... thì nâng giới hạn lên thôi. Chúng ta là xhcn chứ có phải tbcn đâu mà sợ.