Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • Xa_co_ta_ra
    Các bác sĩ đã cảnh báo việc thiếu mỡ động vật là không tốt cho sức khỏe từ lâu rồi. Có điều các thông điệp này chỉ truyền miệng, không ai bỏ tiền ra để truyền bá rộng rãi. Trong khi đó, các loại dầu ăn thực vật thì có kinh phí quảng cáo từ bán hàng nên thông tin át hết cả thông tin thật. May mắn mà bây giờ còn có bọn thực dân nó lên tiếng.
    • dreamy_sailor
      @xa_co_ta_ra chủ yếu mấy người ăn chay mới thiếu chứ bác có dùng dầu thực vật chiên xào thì cũng ăn thịt thì làm sao thiếu mỡ động vật đc?