Trở lên trên
Viết bình luận13 Bình luận
  • thinker
    Nãy đi Jack Ma dialog có 1 bạn (chắc chắn là thành quả của mấy lò đào tạo làm giầu), đứng lên hét ầm vang I love Jack Ma tao muốn gửi cho mày cái hộp với cái thư, haizzz.
  • tieuphu
    Lai giữa chơi và làm gọi là gì? Nhiều ông đi chơi thật ra đi làm nhiều ông đi làm nhưng lại chơi.