Trở lên trên
Viết bình luận18 Bình luận
  • TanNg
    Thiếu hàng là chuyện media toàn thế giới tưởng tượng ra, giờ lại tưởng tượng tiếp là do Tim Cook dắt mũi