Trở lên trên
Viết bình luận14 Bình luận
  • Don
    Ủa tưởng có xăm thêm chữ ĐM ?
  • Ted
    thêm "ng" là thành "Phượng Hoàng" rồi, cần gì phải giải thích phỏng ạ hehe