Trở lên trên
Viết bình luận9 Bình luận
  • KaZaT
    Nhìn hình em nhớ nội quá. Nội ơi..
  • ptung
    1 com trên face" Đầu lòng hai ả tố nga / Trái đất là chị, em là Đại dương"
  • motbit
    Đúng tiêu chí mà, nhìn hoa hậu nghĩ ngay đến việc trái đất đang bị tàn phá ghê gớm đến thế nào.