Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
  • aladadona
    Giờ các bạn thấy việc người Việt Nam ăn mọi con nó hay chưa. Ở chỗ tôi đến chuột cống còn không dám chạy lung tung chứ đừng nói là gấu.