Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • nhatlamottit
    Xã tắc nữa, chỗ xã đàn chuyên gia tắc
  • Bpearl
    Không phải chuyện mới với cty gia đình, trường hợp tương tự của Cty Gốm Sứ Minh Long, lúc mới phát triển rất đồng lòng, sau khi lớn mạnh rồi ai cũng nghĩ không có mình cty không được như ngày hôm nay, thế là tách. Cái tôi lớn dẫn đến quyết định sai lầm trong kinh doanh lẫn cuộc sống hàng ngày.