Trở lên trên
Viết bình luận5 Bình luận
 • Bpearl
  Đa phần những người thành công đều tự mình làm việc nhà, hạn chế thuê giúp việc. Họ giàu và thành công 1 phần là do cách sắp xếp, tổ chức thời gian sinh hoạt và làm việc hợp lý.

  Ngoài lề xíu, các sách nước ngoài viết thường có dòng "Thank you for my beloved wife and family who always support to my whole life". Các đề tài nghiên cứu của VN có câu "cảm ơn các bộ, ban ngành, lãnh đạo, đồng nghiệp,...em trai em gái nuôi đã hỗ trợ tôi hoàn thành", không hành là may rồi chứ hỗ trợ ai. Gia đình góp phần vào thành công của 1 cá nhân.
 • ohisee
  Ông @thinker không thành tỷ phú được vì lừa vợ rửa bát
 • Bpearl
  Đa phần những người thành công đều tự mình làm việc nhà, hạn chế thuê giúp việc. Họ giàu và thành công 1 phần là do cách sắp xếp, tổ chức thời gian sinh hoạt và làm việc hợp lý.

  Ngoài lề xíu, các sách nước ngoài viết thường có dòng "Thank you for my beloved wife and family who always support to my whole life". Các đề tài nghiên cứu của VN có câu "cảm ơn các bộ, ban ngành, lãnh đạo, đồng nghiệp,...em trai em gái nuôi đã hỗ trợ tôi hoàn thành", không hành là may rồi chứ hỗ trợ ai. Gia đình góp phần vào thành công của 1 cá nhân.