Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
  • TKM
    Tôi cho rằng nên để khô rồi dùng que cậy ra - Một thanh niên tên là Cương hoặc là Cường gì đó cho biết