Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • Bpearl
    Phân bón giả chỉ là 1 phần trong ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Thức ăn chăn nuôi, thủy sản giả, thuốc trừ sâu giả,...
  • signoreV
    Tưởng bảo có thành phần phân bón trong đó nên không phải là phân bón giả, chỉ là phân bón này không dùng đc cho cây chứ