Trở lên trên
Viết bình luận15 Bình luận
  • kekin
    Hay cho cái từ "không quá xấu". Bắt đầu có thiện cảm với em rồi đêý