Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • THL
    Bộ 6 quyền này và cuốn Hành Trình về phương đông trước đây hầu như không liên quan đến nhau. Nội dung về chuyến đi Ấn Độ của phái đoàn là nằm ở cuốn trước, trong bộ 6 cuốn này nói về thế giới vô hình, thuyết lượng tử, ý thức nhị nguyên, tập trung về Đức Chúa trời, chúa Jesus và Thượng đế, dịch quá sát nghĩa dẫn đến đọc khó hiểu.
    Còn cuốn Hành Trình Về Phương Đông do dịch giả Nguyên Phong dịch trước đây cũng có 1 câu chuyện khá ly kì, đó là nghi vấn Nguyên Phong tự viết ra câu chuyện nhờ cóp nhặt và tưởng tượng, mặc dù vậy đó là cuốn sách hay, thậm chí khi được dịch ngược ra tiếng Anh vẫn được đón nhận. Những nghi vấn trên được chính tranh web bairdtspalding.org đưa ra với nhiều luận điểm chính xác nêu rõ sự mâu thuẫn giữa câu chuyện và cuộc đời tác giả Baird Thomas Spalding, nhiều người đã khẳng định Baird Thomas Spalding chưa hề tới Ấn Độ, cũng chưa hề viết cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông.
    • dangkimetqua
      @thl Đồng ý với bác, cuốn Hành Trình Về Phương Đông đọc cảm thấy nó như là truyện ngắn của tác giả VN.