Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
  • tuanna0703
    Tài sản của hãng phim truyền thì ngoài đất ra thì các thứ khác giá trị tinh thần là lớn,còn giá trị sử dụng để bán thì chả mấy. Mà đất thì hình như là ông cát tặc mua rồi
  • lenamduytuan
    Mà nói chung case này chỉ là case tái cấu trúc các đơn vị kinh tế nhà nước nhưng gặp trở ngại thôi.