Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • ohisee
    Đan-Kô thời hiện đại.

    Càng nhiều người như anh càng thấy vui, mà cũng càng thấy buồn
  • hungskate
    :v vào SG thực sự gặp rất nhiều ng vô gia cư. Xin đc kính nể chú.