Trở lên trên
Viết bình luận4 Bình luận
  • ohisee
    Không cải tạo môi trường thì lao động nội cũng nản đừng nói lao động ngoại. Tôi có thể tạm chấp nhận cái NN thối nát để và đợi cải thiện dần. Nhưng môi trường tự nhiên và giáo dục thì khác.
  • Tom_Jerry
    tôi đề xuất hợp nhất tất cả các bộ về chung làm 2 bộ: Bộ thượng và Bộ...hạ - Với chất lượng các Bộ như hiện nay, thì gom nó về thế thôi cho nhẹ nợ ngân sách.